lichtbaken
Welkom Team Locatie Dringend hulp nodig? Contact


Begeleiding van kinderen en jongeren met een specifieke ondersteuningsnood en/of hun context…

Opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren met een specifieke ondersteuningsnood (mentale en/of fysieke beperking, ADHD, autisme, ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, gedrags- en emotionele stoornissen...) is niet altijd evident…
Vanuit een goede beeldvorming gaan we samen op zoek naar een plan van aanpak, vertrekkend vanuit het welbevinden, de leefwereld en sterktes van het kind/de jongere.
Binnen de begeleiding kunnen verschillende zaken aan bod komen naar het kind/de jongere zelf:

 • psycho-educatie
 • begeleiding rond verwerking beperking
 • therapie voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
 • samen op zoek gaan naar een realistisch toekomstperspectief
 • begeleidingsgesprekken rond welbevinden en het opvolgen van kwaliteit van leven

Binnen de begeleiding kunnen verschillende zaken aan bod komen naar de context:

 • beeldvorming en gedragsanalyse rond het beter begrijpen van bepaald gedrag
 • psycho-educatie en handicapspecifieke knowhow
 • afstemming van plan van aanpak met alle betrokken hulpverleners
 • advies rond het omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
 • brugfiguur naar scholen in kader van moeilijk hanteerbaar gedrag

Ik gebruik verschillende denkkaders (algemene ontwikkelingspsychologie, sociaal-emotionele ontwikkeling van Dösen, neuropsychologie…) en methodieken om het gedrag van kinderen en jongeren te analyseren.
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar annelies.vanpeteghem@lichtbaken.be of bel 0485 085 253

Loopbaanbegeleiding

Zit je vast in je huidige job en ben je op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging? Zoek je hiervoor nieuwe ideeën en inzichten? Zo ja, kom dan langs voor persoonlijke loopbaanbegeleiding startend van een KernTalentenanalyse.
Een KernTalentenanalyse is een krachtig instrument om je zelfkennis te verhogen en je inzicht in je eigen capaciteiten te versterken. Door jouw KernTalenten te ontdekken en in kaart te brengen, vind je een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe komt het dat mijn job zoveel energie vraagt?
 • Hoe haal ik (opnieuw) meer energie uit mijn job?
 • Wat zijn mijn energiegevers en energievreters?
 • Welke talenten heb ik en welke zijn nog niet aan de oppervlakte gekomen?
 • Welke job past bij mij?
 • Ben ik geschikt voor een andere job?
 • Wat leidt tot wrijvingen tussen mij en mijn leidinggevende/collega’s?

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar regine.claeys@lichtbaken.be of bel 0472 433 822.

loopbaancheque
Meer info over loopbaanbegeleiding en de betaling ervan met loopbaancheques
loopbaancheque Meer info over KernTalentenanalyse

Piekercursus

In deze groepscursus leer je anders omgaan met piekergedachten en sneller in te grijpen wanneer je begint te piekeren. We werken met aandachttraining, mindfulness en cognitief-gedragstherapeutische technieken gebaseerd op het werkboek ‘Loslaten. Ik pieker als ik niet tegenwoordig ben’. (Rogiers et al.)
Met huiswerkopdrachten helpen we je om dit toe te passen in je dagelijkse leven. Je krijgt informatie over het ‘piekerende brein’ vanuit wetenschappelijk onderzoek. We bekijken ook wat de positieve psychologie jou kan bijbrengen om anders te leren denken.
Er is een reeks van 8 sessies in het voorjaar of in het najaar, kostprijs 240 euro.
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar regine.claeys@lichtbaken.be of bel 0472 433 822.

Studiekeuze: op zoek naar jouw KernTalenten …

Welke studierichting past er best bij jou en zorgt ervoor dat je later al fluitend naar je werk gaat? Met een KernTalentenAnalyse op zak kan je beter kiezen uit het ruime onderwijsaanbod.
Een KernTalentenanalyse helpt je een antwoord te vinden op de volgende vragen:

 • Welke studies passen het best bij mij?
 • Uit welke richting zal ik het meest voldoening putten?
 • Hoe moet ik kiezen?
 • Waarmee hou ik best rekening als ik een studierichting kies?
 • Voor welke studies heb ik potentieel?
 • Voor welke studies zal ik intrinsiek gemotiveerd zijn?
 • Wat zijn mijn valkuilen tijdens het studeren?

Een KernTalentenanalyse geeft je als jongere waardevolle input om keuzes te maken op onderwijs- én ook op persoonlijk vlak. De methodiek maakt je bewust van de krachtbronnen in jezelf.
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar regine.claeys@lichtbaken.be of bel 0472 433 822.

Meer info over KernTalentenanalyse

Supervisie

Zit jij als hulpverlener in een leertraject of wil je gewoon supervisie voor je dagelijkse praktijk? Zoek je hiervoor een supervisor?
Via een individuele of groepssupervisie reflecteren we samen op een systematische manier over persoonlijke en werkgerelateerde vragen. We bekijken samen hoe je je veerkracht kunt versterken door beter voor jezelf te zorgen.
We starten met een persoonlijk gesprek. Ik beluister jouw verwachtingen over supervisie en we stellen een traject op maat op.
Benieuwd? Stuur een mail naar regine.claeys@lichtbaken.be of bel 0472 433 822.