lichtbaken
Hilde Raes
Welkom Team Locatie Dringend hulp nodig? Contact

Hilde Raes

Hilde Raes

Opleiding

Ik studeerde in 1991 af als maatschappelijk assistente aan de sociale hogeschool in Heverlee (bachelor sociaal werk UCLL). In 1994 behaalde ik mijn licentiaatsdiploma in de criminologische wetenschappen aan de KU Leuven (master in de criminologie).
Vanuit een sterke behoefte aan een therapeutische opleiding en een bijzondere interesse in het cliëntgerichte gedachtegoed volgde ik van 2013 tot en met 2017 de postgraduaatopleiding in de Emotion-Focused Therapie (EFT) aan het FMS (Focus on Emotion). De laatste jaren volgde ik ook meerdere opleidingen over ouderenpsychologie.

Ervaring

Ik werkte meer dan 25 jaar in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (Beschut Wonen Pro Mente in Sint-Niklaas en Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Noord-West-Vlaanderen in Brugge) als therapeute voor volwassenen en ouderen. Daarnaast deed ik ook nog werkervaring op in de ambulante bijzondere jeugdzorg. Ik werkte ook mee aan een onderzoeksopdracht over geestelijke gezondheidszorg aan de Arteveldehogeschool Gent in samenwerking met de Universiteit Gent.
In 2016 startte ik, naast mijn werkzaamheden in het CGG, een eigen privépraktijk op. De behoefte om meer met gelijkgestemden samen te werken, deed mij in 2020 besluiten om mij te engageren in Lichtbaken.

Specialisatie

Angstproblemen, burn-out, depressie, terugkerende moeilijkheden in relatie met anderen, leeftijdgerelateerde veranderingen, levensfasemoeilijkheden, verwerkingsmoeilijkheden (verlies, trauma, rouw en gemis), zingevingsvragen, relationele problemen, identiteitsproblemen, onzekerheid, minderwaardigheid.
Ouderenpsychologie: ouderen en trauma, ouderen en angst, ouderen en depressie, ouderen en dementie, hoogbegaafde senioren, ouder worden …

Netwerk en beroepserkenning

- Lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en counseling (VVCEPC)
- Ondernemingsnummer: 0646.792.040